torsdag, juni 28, 2007

Treenigheten och Matt 28:19

I ett debattinlägg i tidningen Dagen, publicerad 2007-06-07, hävdar Stefan Ketriel Blad följande under rubriken "Kyrkan har inte monopol på de judiska Skrifterna:

“I slutet av 300-talet ändrade kyrkan hänsynslöst flera bibeltexter för att få dem att passa in i sin nyskapade treenighetslära, bland annat Matt 28:19 och 1 Joh 5:7.”
Jag vill här kort kommenterar påståendet att Matt 28:19 i sin nuvarande formulering skulle vara manipulerad för att passa in i treenighetsläran.

Uppfattningen att orden "döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn" (B2000) inte fanns med i Matteus ursprungstext är svårt att bevisa. Det finns inga externa bevis, dvs inga bevarade/existerande Matteus manuskript som innehåller en läsning utan dessa ord. Detta antyder att när en kortare form av vers 19 citeras av Eusebius i sitt förnicenska arbete, "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar i mitt namn", kan det vara frågan om Eusebius egen förkortning av den mer liturgiska formuleringen i Matt 28:19. Vad beträffar de interna bevisen beskrivs visserligen det kristna dopet på flera ställen i Nya testamentet som att dopet skedde i Jesu namn, men måste enligt min mening ändå betraktas som en förkortning av den längre liturgiska formeln tills tydligare textbevis dyker upp som säger annorlunda. Det sannolika är att nytestamentliga dop skedde i treenighetens namn, eftersom även i Jesu eget dop var Fadern, Sonen och Anden involverade (Matt 3:16-17).

Värt att notera i Matt 28:19 är också att det står inte "namnen", utan "namnet" (bokstavligt "in i namnet") i singularis. R. T. France ger en intressant kommentar på detta:
"Jesus thus takes his place along with his Father and the Spirit as the object of worship and of the disciple's commitment. The expericence of God in these three Persons is the essential basis of discipleship. At the same time the singular noun name (not 'names') underlines the unity of the three Persons" (TNTC, Matthew, 414-415).
För den som är intresserad har jag gjort en textutläggning av Matt 28:16-20 i tidsskriften Tro & Liv 2007 Årgång 66 (2'07). Den tar inte upp det specifika problemet i detta inlägg, men ger förhoppningsvis ytterligare insikt i textens teologiska betydelse.

onsdag, juni 27, 2007

UBS5

För de som studerar eller läser Nya testamentet på grundspråket, koine grekiska, har det meddelats att förberedelserna för the fifth edition of the United Bible Societies’ Greek New Testament är på gång. Mer information om detta projekt plus kommentarer är utlagt på bloggen Evangelical Textual Criticism.

Biblical Studies Carnival

Om du är intresserad av de bästa webloggarna inom akademiska bibliska studier är den månatliga "Biblical Studies Carnival" ett utmärkt sätt att hitta dem.

Du kan läsa mer om "Biblical Studies Carnival" här, som innehåller en länk till hemsidan med information om karnivalens idé och syfte. Värd för denna månads karnival är Stephen Cook. Han har gjort följande utrop:

Dear Colleagues, Good morning, and please excuse this mass email. I am hosting this month's Carnival at my blog at www.biblische.blogspot.com Could you please post a reminder to folks to send in their favorite posts from this month to me? Would each of you also be willing to email me either your own nomination or what you consider to be the best post from your own blog for the month of June? Thanks so much for your help! I hope the summer is going great for each of you. My email address is SCook@vts.edu Peace,
---Stephen Cook
Om du har koll på bloggar för bibliska studier är det fritt fram att nominera. Men annars är det bara att titta in hos S Cook (klicka på hans blogspot adress) när han har lagt ut resultatet. På denna blogg annonserar jag när "Biblical Studies Carnival 19" är tillgänglig.

tisdag, juni 26, 2007

Årets B-uppsatser på PTS

Jag har nu avslutat granskningen av B-uppsatser (5p), årgång 2007. Inga av skribenterna valde ett exegetisk teologiskt tema, utan fokuset hamnade istället på Etik och Praktisk teologi. Även om denna blogg koncentrerar sig på Exegetisk teologi, är uppsatserna värda att uppmärksammas här. Om du är intresserad av att läsa någon av dem kan du kontakta PTS i Uppsala. De kommer också att finnas tillgängliga på PTS Forum.

Uppsatserna är:

Jens Helmersson, Vad sker i mötet mellan kristen tro och homosexualitet?

Marielle Lundqvist, Finns det en koppling mellan vision och församlingstillväxt och hur kan den se ut? En studie av Bredängs Pingstförsamling.

Lucas Logg, Var är profeterna? Den amerikanska profetrörelsen.

Lukas Carlsén, Församlingen växer - men varför?