tisdag, augusti 21, 2007

Nu har jag också läst den!Sedan några år tillbaka har jag varje sommar läst en potterbok, både som sommarnöje och i studieintresse. Nu har jag alltså läst den sjunde och sista boken, och vet hur det hela slutade. Var lugn, jag tänker inte här avslöja handlingen och slutet i fall du själv läser eller planerar att läsa boken.

Vad skall jag säga om Harry Potter på denna blogg där exegetik och bibelteologi står i fokus? Egentligen hamnar boken mer inom systematikernas, etikernas, filosofernas och religionsvetarnas ämnesområden. Men även en exegetiker som jag fick ut något av den, bland annat träning i att hålla redan på alla detaljer och kontexter för att förstå bokserien korrekt. Därför väljer jag att skriva lite här om det.

Rowlings opus är naturligtvis ett litterärt storverk, en spännande berättelse, där man om och om igen imponeras över hur hon hela tiden får hela berättelsen att någorlunda fungera och hänga ihop. Skarpt fördömande av potterserien har kommit från vissa kristna håll, men enligt min mening tenderar sådan kritik att slå fel, då det istället för att uppfattas som en uppmuntran att läsa den stora berättelsen om Kristus (allt annat är ju kopior), uppfattas sådana reaktioner som antikulturella. Att kristna stämplas som antikulturella lär inte öka läsandet av Bibeln och speciellt evangelierna bland icke troende människor.

Det har skrivits mycket i dagspress och av bloggar om Potter, speciellt nu när den sjunde och sista boken har släppts. Tidningen Dagen är en bra startpunkt för dig är som är intresserad av att fördjupa dig i detta ämne. Därifrån kan du klicka dig vidare till olika bloggar som kommenterar dagenartiklarna. Det finns också en blogg som heter HogwartsProffessor.com där bland annat ett eventuellt kristet budskap i böckerna diskuteras livligt. Liksom Joel Halldorf på sin blogg, varnar jag emellertid för den senare bloggen om du inte vill veta hur det hela slutade. Du kanske vill först läsa boken/böckerna innan du surfar dit.

Men, är Harry Potter en kristen bokserie? Det tror jag inte, inte rakt igenom i alla fall. Den innehåller idéer från nytestamentlig bibelteologi, och för även fram kristna filosofiska och etiska tankegångar. Men serien innehåller också etik, filosofi, världsbilder som inte kan förknippas enbart med en kristen världsbild. Sedan är det ju det där med magin som inte heller riktigt passar in om Rowling skulle ha ett evangeliskt syfte med sitt författarskap. Att som Joel Halldorf beskriva sjunde boken som "en djuplodande kristusfiguration" uppfattar jag därför som överdrivet. För mig har exempelvis kristen etik en hel del med omvändelse att göra. Jag vill inte göra mig skyldig till någon slags reduktionism när jag identifierar kristen etik med omvändelse, men vad är det som skiljer kristen etik från vanligt etiskt tänkande? I Rowlings författarskap smälts allt detta samman, på gått och ont, vilket är en av anledningarna till att jag tycker det inte går att kalla Rowlings författarskap för kristet utan vissa allvarliga kvalifikationer.

Berättelsen om Harry Potter har jämförts med C. S. Lewis och Tolkiens författarskap. Jag vill drar mig till minnes att C. S. Lewis skall ha sagt något i stil med att alla berättelser är berättelser om den stora sanna berättelsen om Jesus Kristus. Om vi kan ta Harry Potter för vad det är, en berättelse om rätt och fel, om sanning och lögn, om det goda som ändå i längden vinner över ondskan, stämmer den observationen in även på Potter. Det innebär också att Harry Potter är användbar i samtal om den kristna tron, men ungdomar som läser Harry Potter utan kunskap om den kristna tron, tror jag inte automatiskt upptäcker Rowlings "kristologi" och börjar fundera på vem Jesus är och vad han har gjort.

Jag är alltså ingen Potter hatare, då jag har fängslats och fascinerats av berättelsen genom sju böcker. Rowling är en stor berättare, och magins ständiga närvaro i böckerna ger definitivt handlingen annorlunda och flera gånger oförväntade vändningar. Böckerna kan vara användbara i samtal om etik och kristen tro, men de står inte på egna ben i en sådan funktion. Bibelteologi måste först och främst hämtas från Bibelns berättelser, sedan kan detta illustreras på olika sätt bara inte dessa illustrationer blir viktigare än det rena evangeliet om Jesus Kristus.

Inga kommentarer: