onsdag, oktober 17, 2007

Ratzingers Jesus

Ratzingers bok Jesus of Nazareth har fått mycket publicitet, vilket nog till stor del beror på att Josef Ratzinger är den nuvarande påven för Romerska Katolska Kyrkan.

Att Ratzingers bok är uppskattad vittnar inte minst alla recensioner om på Amazon.com. Hela 91 personer har hittills gett sitt åsikt om boken, och en överväldigande majoritet ger den fem lyriska stjärnor. Jag har själv inte läst boken (och vet inte heller när det är möjligt att göra det, då jag redan är ordentligt nedtyngd av litteratur som jag måste läsa för mina studier), därför skall jag av goda skäl inte ge mig på en egen bedömning av boken, men tydligen har Ratzingers bild av Jesus betytt oerhört mycket för en stor grupp av människor.

Om nu boken har blivit väldigt populär bland troende kristna (och kanske icke-kristna?), är det minst lika intressant att se hur den har blivit mottagen i den bibelkritiska forskarvärlden. Här är det viktigt att inte generalisera och dra alla forskare över en kam, men reaktionen från många håll har varit minst sagt negativ. En del forskar har även reagerat riktigt aggressivt och planerar motdrag i olika former (svidande kritiska recensioner, gemensamma uttalanden från konferenser, författande av motböcker, etc). Andra föreslår att helt enkelt ignorera boken. Ratzingers Jesus betraktas som ett hot mot den bild av historiske Jesus som forskarna har kommit fram till, speciellt som Ratzinger tydligen påstår sig presentera en korrekt historisk bild av Jesus i sin bok.

Om någon annan än Ratzinger hade skrivit boken, hade nog ingen jesusforskare brytt sig om den, men nu är det påven som har skrivit den, vilket innebär att miljontals människor har och kommer att läsa den (speciellt som den lär bli översatt till mängder av språk). Den har med andra ord blivit en direkt utmaning mot forskarnas ambitioner att rekonstruera den "verklige historiske Jesus".

Den springande punkten i detta är i vilken grad man kan ge de nytestamentliga evangelierna historiskt värde, och Ratzinger betraktar dem som just historiskt trovärdiga. Detta har fått en del av forskarvärlden att se rött då de anser att Ratzingers argument inte är vetenskapliga. Rädslan hos dessa bibelforskare blir då att alla de miljontals läsare av Ratzingers Jesus of Nazareth löper risken att bli vilseledda om vem den historiske Jesus egentligen är. Just för att det är påven som har skrivit boken, finns risken att vanliga troende slutar lyssna på forskarna och därmed raseras deras arbete och ambitioner.

Följande länkar är exempel på de reaktioner från den bibelkritiska forskarvärlden som jag har beskrivit ovan:
The Forbidden Gospels Blog: här, här och här.
NT Gateway Weblog: här
Theologie und Gemeinschaft: här
First things: här

Om nu rösterna mot Ratzingers bok har varit högljudda från bibelkritiskt håll, har det inte varit lika ljudligt från bibelforskare med konfessionell bibelsyn. Jag har kanske missat något här, men jämfört med reaktionerna ovan verkar det märkligt tyst från konfessionell forskning vad den gruppen tycker om Ratzingers Jesus. Nu är det så att många av de som representerar den kritiska bibelforskningen ofta inte bryr sig om vad en bibeltroende forskare tycker. Men ändå, varför?

Däremot finns det ett par böcker som jag varmt rekommenderar i ämnet för detta inlägg:
Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony. Wm. B. Eerdmans Publishing Company (2006)
Larry W. Hurtado, Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity. Wm. B. Eerdmans Publishing Company (2003).

Uppdatering 19/10-07
Göran Lennartsson har informerat mig om svenska recensioner av Ratzingers bok:
"Recensioner av påvens bok finns dels i Svensk Pastoraltidskrift (nr 20 s.621-624) av Bengt Holmberg som är positiv, dels Signum senaste numret av Anders Ekenberg som är kritisk."

Inga kommentarer: