fredag, november 09, 2007

Bibliska Dödhavsrullarna i elektronisk form!För ett par inlägg sedan tog jag upp ämnet Dödahavsrullarna (DSS) i samband med en nyhet om överlämnandet av ett fragment av Aleppo kodex. Nu har både Logos och Accordance annonserat en väldigt intressant sak.

Bibelstudieprogrammen Logos Libronix för PC (på sin blogg och här) och Accordance för Mac (här) har annonserat att de snart tänker släppa en elektronisk version av de bibliska DSS texterna. BibleWorks (PC) har ännu inte annonserat något sådant, men förhoppningsvis är det en tidsfråga innan denna databas är tillgänglig för det programmet också.

I vilket fall blir det en textdatabas med samtliga texter, och eftersom de sekteristiska texterna redan är tillgängliga i elektronisk form innebär det att när detta projektet är klart är åtminstone det mesta av DSS material tillgängligt för en rimlig summa pengar. Detta är fantastiska nyheter för bibelforskare som ägnar sig åt textkritik. Detta kommer säkerligen öppna upp för nya möjligheter att bland annat förstå den hebreiska grundtexten bättre.

Dödahavsrullarna, vad är det?

Dödahavsrullarna (DSS) upptäcktes 1947, och i ett slag fördes vi nästa 1000 år tillbaka i tiden, eller ungefär 300 år från tiden för fullbordandet av Gamla testamentets kanon. Innan Dödahavsrullarnas upptäckt var de äldsta manuskript till Gamla testamentet massoertiska texter daterade till 916 e. Kr. DSS har forskarna daterat till omkring 150-100 f. Kr. Många av de bibliska texterna var förmasoretiska texter som bestyrkte de senare massoretiska texterna som ligger till grund för de moderna översättningarna av Gamla testamentet. I och med upptäckten av DSS fördes vi alltså närmare innehållet i originaltexterna med 1000 år.

Dödahavsrullarna är verkligen en av de viktigaste arkeologiska upptäckterna som någonsin har gjorts vad beträffar bibliska manuskript. Sommaren 1947 jagade några beduinherdar en bortsprungen get. En av beduinpojkarna kastade en sten ner i en svåråtkomlig grotta för att se om geten hade smitit ner där. Istället hördes ett kras från krossade lerkrukor. Han blev nyfiken och hasade sig ner i grottan och hittade några antika manuskript i krukor (som antagligen hade lagts där 70 e. Kr. på grund av rädslan för den romerska armén). Det torra klimatet hade bevarat manuskripten i 2000 år, ett riktigt mirakel!

Grottan låg i närheten av den antika boplatsen Qumran, på den nordvästra sidan av Döda havet. Rullarna hamnade så småningom hos en antikförsäljare som i sin tur sålde dem till en professor på Hebreiska universitetet i Jerusalem. 1949 påbörjades en officiell utgrävning av cirka tvåhundra grottor. Rullar eller fragment av mer än trehundra rullar hittades i elva grottor. Förutom vanlig religiös litteratur (de sk sekteristiska texter typiska för esséerna som antaligen var de som bodde i Qumran innan platsen förstördes) hittade man delar av alla bibliska böcker i Gamla testamentet, utom Ester.

Den mest berömda av DSS är Jesajarullen från grotta 1, som var bevarad i sin helhet. Faktum är att den var bäst bevarad av alla rullar som forskarna fann i grottorna. Den är komplett med sina 66 kapitel, utom ett fåtal tomrum. Den var en av rullarna som ursprungligen hittades av beduinerna 1947. Förutom denna rulle, och en annan välbevarad jesajatext, hittade forskarna ytterligare 19 jesajamanuskript i fragmentariskt tillstånd. Det är bara Psaltaren (36 st) och 5 Moseboken (29 st) som har fler bevarade rullar än jesajarullarna (21 st). Den kompletta Jesajarullen är 26,2 cm bred, ca 7,16 meter lång med 54 kolumner. Det finns mycket mer att säga om denna rulle och hur den har påverkat synen på ursprungstexten och moderna översättningar av Jesajaboken. En anledning alltså att återkomma till denna text framöver.

Vill du veta mer DSS, finns det en uppsjö av litteratur att tillgå. Följande rekommenderar jag för en introduktion i ämnet:
- Joseph A. Fitzmyer. Dödahavsrullarna: 101 frågor och svar (Verbum: 1992, 1994)
- James Vanderkam & Peter Flint. The Meaning of the Dead Sea Scrolls: Their Significance for Understanding the Bible, Judaism, Jesus, and Christianity (HarperSanFrancisco: 2002)
- Hershel Shanks. The Mystery and Meaning of the Dead Sea Scrools (Random House, New York. 1998)

En översättning av DSS bibliska texter:
The Dead Sea Scrolls Bible, translated and with commentary by Martin Abegg Jr, Peter Flint & Eugene Ulrich (HarperSanFrancisco: 2002)

Via Jim West fick jag tips om en föreläsning av Peter Flint (medförfattare till The Meaning of the Dead Sea Scrolls och medöversättare av The Dead Sea Scrolls Bible). Ämnet är The Adventure of the Dead Sea Scrolls.

2 kommentarer:

Jean-Pascal Medefjord sa...

Hej Stefan!

Spännande blogg du har! Följer den lite grann.

Jag tycker det är lite häftigt med dödahavsrullarna, vi var ju där med PTS och såg på avstånd grottan man hittade rullarna i. Eftersom det var den viktigaste (?) upptäckten hittils i bibelarkeologin och att det kom så pass sent som 1947, tror du att det finns flera liknande upptäckter som kommer att hittas längre fram i tiden? Av samma kvalitet och kvantitet som dödahavsrullarna?

Allt gott!

/Jean-Pascal

Stefan Green sa...

Tack för att du finner min blogg spännande.

Det är bara att hoppas på att fler upptäckter som DSS sker i framtiden. Om något sådant skulle hända måste det nog ske i områden som liknar klimatet vid Dödahavet.

Förutsättningarna för att pergament eller papyrus från antikens Mellanöstern skall ha en chans att överleva är ett mycket torrt klimat. Ett sådant klimat finns i Egypten, vilket förklarar varför arkeologer där har funnit mycket skriftmaterial från faraonernas tid. I Israel är klimatet fuktigare, utom i områden kring Dödahavet, vilket inte är en bra miljö för pergament och papyrus.

Personligen skulle jag bli väldigt överraskad om fynd som DSS dök upp idag. Arkeologerna har luskammat hela områden kring Dödahavet (på Israels sida åtminstone) och inte funnit mer. Däremot överlever lertavlor vilket klimat som helst. Bränd lera bryts inte ner.

Så nya bibliotek av lertavlor som exempelvis vid Ebla, Mari, Ras Shamra, kan jag hoppas på. Men naturligtvis, mirakel kan fortfarande ske.