onsdag, november 21, 2007

"Drömmen om storfamiljen, med kristen tro som bärande fundament"

På flera bloggar pratas det mycket om "Emergent Church", bland annat på Jonas Lundström blogg, Den radikal-reformatoriska bloggen. Nu tycker jag visserligen att Jonas går lite för långt i sina åsikter om den etablerade kyrkan och samfunden, även om jag förstår hans längtan. Jag kan se problemen han pekar ut, och en förändring eller vitalisering är helt nödvändig om samfunden skall klara av att möta framtiden.

Men verkligheten är sådan att snabba förändringar är inte möjliga, om man inte väljer att sätta igång något helt nytt. Jag är ingen kyrkohistoriker, även om historia intresserar mig mycket, men i regel är det väl så att varje större väckelserörelse har börjat eller resulterat i uteslutning/utbrytning? Kanske EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) är ett undantag (?).

I vilket fall, det som Jonas och co. längtar efter kanske är något som liknar vad som beskrivs i denna intressanta artikel i Sydsvenskan. Detta att kristna lever tillsammans och delar vardagen liknar också den gemenskap som var bland de första kristna i Jerusalem (se Apg 2-8). Spännande måste jag erkänna, även om jag är lite osäker på min egen förmåga att anpassa mig efter andra människors liv och behov. Men det kan nog fungera så länge det finns något som är privat.

Kredit till Crossnet.se som tipsar om artikeln i Sydsvenskan.

Inga kommentarer: