tisdag, december 11, 2007

John Strugnell 1930-2007

John Strugnell dog den 30 november 2007 i Boston.

Harvard professorn John Strugnells bidrag till vår förståelse av Dödahavsrullarna är vida erkänt, men tyvärr blev han också känd som forskaren som föll på grund av ett antisemitiskt uttalande 1990. Det tråkiga uttalandet skedde under period av depression och alkoholism, och Strugnell försökte modifiera uttalandet i en BAR intervju 1994.

Jag tror det är viktigt att minnas John Strugnell framför allt för sina mycket viktiga insatser i forskningen kring Dödahavsrullarna, snarare än för ett olyckligt uttalande som skedde på grund av djup mental obalans i kombination med alkohol.

Se följande länkar till bloggar som har skrivit mer om John Strugnell:

Dr Jim West om John Strugnell, 6 dec
Obituary of John Strugnell - by his Daughter
Jim Davila om John Strugnell
New York Times om John Strugnell
Rebecca Lesses om John Strugnell
A Prayer for John Strugnell - publicerad på Dr Jim West blogg, 9 dec
The Harvard Crimson om John Strugnell

Berättelsen om John Strugnells liv är intressant och läsvärt.

Uppdatering 2007-12-12
Daniel J. Harrington om John Strugnell (SBL Forum)

Uppdatering 2007-12-16
Sidnie White Crawford om John Strugnell (BAS)

Inga kommentarer: