måndag, januari 07, 2008

Dödahavsrulle på sten?

Den 11-11-07 svarade jag på en kommentar angående ett inlägg om Dödahavsrullarna och sa bland annat följande:

Personligen skulle jag bli väldigt överraskad om fynd som DSS dök upp idag. Arkeologerna har luskammat hela områden kring Dödahavet (på Israels sida åtminstone) och inte funnit mer. Däremot överlever lertavlor vilket klimat som helst. Bränd lera bryts inte ner.
Nu har jag alltså blivit lite överraskad, då ett fynd har gjorts som beskrivs som en "Dödahavsrulle på sten". På BAR hemsida finns en bild av stenen med följande presentation av inskriften:
If it were written on leather (and smaller) I would say it was another Dead Sea Scroll fragment—but it isn’t. It is written on gray-colored stone! And it is 3 feet high and 1 foot wide!

Otherwise, it strongly resembles in many respects what we have come to expect from fragmentary Dead Sea Scrolls. It is clearly dated by the shape and form of the letters (paleography) to sometime between the late first century B.C.E. and early first century C.E.—around the turn of the era, the same period as the scrolls. This dating is confirmed by the Hebrew of the text (post-Biblical and pre-Mishnaic).
För en transkription och översättning av texten klicka här. Jag själv har inte hunnit fördjupa mig vad en sådan upptäckt kan innebära. Davila har däremot följt upptäckten på sin blogg med flera inlägg: här, här, här och här i kronologiskt ordning.

Naturligtvis diskuteras det om inskriften är äkta eller inte. I alla fall är den daterad till slutet av första århundradet f. Kr., dess genre är apokalyptisk (en eskatologisk uppenbarelse av ängeln Gabriel), och påminner på flera sätt om Dödahavsrullarna förutom att texten är skriven på sten. Texten innehåller tydligen en vers från Haggai och uttryck från Sakarja och Daniel. Ett annat speciellt drag med denna inskription är att den är skriven med bläck på sten, därav namnet "Dead Sea Scroll in Stone."

Jag undrar om "Dead Sea Scroll in Stone" kommer att platsa på 10 i topp listan över 2008 års viktigaste arkeologiska fynd?

Inga kommentarer: