torsdag, januari 17, 2008

Har kung Davids palats upptäckts?

En av de stora debatterna under 2007, som lär fortsätta under 2008, är om arkeologen Eilat Mazar har upptäckt Davids palats i det område som har identifierats som Davids stad i Jerusalem.

Jag har tidigare bloggat om denna arkeologiska utgrävning här och här i samband med diskussionen om Eilat Mazar också har hittat Nehemjas murar.

Upptäckten ifrågasätts nu kraftigt av Israel Finkelstein, Lily Singer-Avitz, Ze'ev Herzog, och David Ussishkin, fyra kända arkeologer, men som inte gräver "med Bibeln in sin högra hand," något de anklagar Eliat Mazar för att i princip göra.

Troligtvis har Eliat Mazar överdrivet sina upptäckter och är för mycket styrd av vad hon vill hitta, istället för att tolka fakta utan agenda. Men Finkelstein och hans medförfattares kritik är också behäftad med svagheter, vilket bland annat framgår i diskussionen som detta har skapat i "Biblical Studies List". På grund av brister i Finkelsteins argumentering mot Eilat Mazars identifiering av den framgrävda antika byggnaden, blir deras datering av byggnaden inte heller speciellt trolig, dvs en revidering av Mazars datering från 10 årh f Kr till 2 eller 1 årh f Kr.

På Todd Bolens BiblePlaces Blog finns en bra och mer omfattande summering av debatten (se även här), med länkar för den som vill fördjupa sig i ämnet, än den jag erbjuder med detta inlägg. Hur debatten kommer att sluta är svårt att sia, men mitt tips är ändå att Eliat Mazar har funnit en mastodon byggnad från första tempelperioden i Jerusalem, men vilken eller vad för slags byggnad det är frågan om blir nog svårt för arkeologerna att komma överens om.

I vilket fall, bibelarkeologi är verkligen intressant men det krävs ett gott omdöme och kunskap så att inte förhastade slutsatser dras.

Inga kommentarer: