lördag, januari 12, 2008

Vilken kyrkofader är du?

På bloggen The Way of the Fathers, kan du få redan på vilken kyrkofader du är genom att svara på ett kort frågeformulär. Fågorna är lite svåra att ta ställning till, så du får välja det alternativ som ligger närmast din uppfattning om ex äktenskap, vad du vill förändra, eller ditt sanna hem.

Testen är lite rolig att göra, men den skall nog inte genomföras med för stort allvar.

Mitt resultat blev det samma som Phil Sumpter, som tipsade om testen:

You’re Origen!


You do nothing by half-measures. If you’re going to read the Bible, you want to read it in the original languages. If you’re going to teach, you’re going to reach as many souls as possible, through a proliferation of lectures and books. If you’re a guy and you’re going to fight for purity … well, you’d better hide the kitchen shears.


Find out which Church Father you are at The Way of the Fathers!
Inga kommentarer: